1/09/2014

Carrot cake


Nutrition of 1 bar (makes 10 bars): 380 kcal, 46 g carbs (1,2 g fiber), 20 g fat (2 g omega-3, 3 g omega-6, 10g monounsaturated, 5 g polyunsaturated, 6 g saturated, 50 mg cholesterol), 4 g protein, 11 µg vitamin K, 3 mg vitamin E, 13 IU vitamin D, 560 IU vitamin A, 13 µg folate, 31 mg calcium, 0,1 mg copper, 0,3 mg manganese, 15 mg magnesium, 63 mg phosphorus, 120 mg potassium, 9 µg selenium, 47 mg sodium, 0,4 mg zinc.